OptiMatcher İle Tanışın

Bilgisayar bilimlerinde çeşitli amaçlar için kullanılan eşleşme problemi, genellikle bir arz ile talebin eşleştirilmesi ile meydana gelmektedir. Örneğin bilgisayar kaynaklarının, bu bilgisayar kaynaklarını talep eden birileri ile eşleşmesi gibi.
OptiMatcher optimum düzeyde eşleştirme yapan, değişik dünyalardan iki veriyi birbirleri ile belirli bir kategoride eşleştiren üründür.
OptiMatcher ürününün diğer benzer ürünler ile karşılaştırıldığında farkları arasında diğer ürünlerimiz ile koordine olarak çalışabilmesi yer almaktadır.
Örneğin Optisegment ile kümelenen veri ya da kümeler arasında; Optiscorer ile de skorlanmış ve aynı zamanda sıralanmış olan veri ile eşleştirme yapabilmektedir.

Eşleşme problemleri genel olarak bir graf problemi gibi düşünülebilmektedir. Yani amaçlanan eşleşme işlemi bir graf ile modellenir ve bu model üzerinden graf teorisinin bize sunduğu imkanlardan yararlanılır. Optimatcher tüm bu eşleştirme algoritmalarından ve graf modellemelerinden yararlanılarak (Hungarian algoritması vs.) geliştirilmiştir. Ayrıca size bu hizmeti sağlarken bir makine öğrenmesi ortamı sağlamaktayız. Böylece OptiMatcher sadece belirli bir alana değil, firmanızın verilerine kolaylıkla adapte olarak her alana hizmet edebilmektedir.

OptiMatcher İle Tanışın

Bilgisayar bilimlerinde çeşitli amaçlar için kullanılan eşleşme problemi, genellikle bir arz ile talebin eşleştirilmesi ile meydana gelmektedir. Örneğin bilgisayar kaynaklarının, bu bilgisayar kaynaklarını talep eden birileri ile eşleşmesi gibi.
OptiMatcher optimum düzeyde eşleştirme yapan, değişik dünyalardan iki veriyi birbirleri ile belirli bir kategoride eşleştiren üründür.
OptiMatcher ürününün diğer benzer ürünler ile karşılaştırıldığında farkları arasında diğer ürünlerimiz ile koordine olarak çalışabilmesi yer almaktadır.
Örneğin Optisegment ile kümelenen veri ya da kümeler arasında; Optiscorer ile de skorlanmış ve aynı zamanda sıralanmış olan veri ile eşleştirme yapabilmektedir.
Eşleşme problemleri genel olarak bir graf problemi gibi düşünülebilmektedir. Yani amaçlanan eşleşme işlemi bir graf ile modellenir ve bu model üzerinden graf teorisinin bize sunduğu imkanlardan yararlanılır. Optimatcher tüm bu eşleştirme algoritmalarından ve graf modellemelerinden yararlanılarak (Hungarian algoritması vs.) geliştirilmiştir. Ayrıca size bu hizmeti sağlarken bir makine öğrenmesi ortamı sağlamaktayız. Böylece OptiMatcher sadece belirli bir alana değil, firmanızın verilerine kolaylıkla adapte olarak her alana hizmet edebilmektedir.